Privacybeleid

Uw privacy is voor Yvonne Langelaan van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.yvonnelangelaan.nl. allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via onderstaande gegevens:

E-mail:
info@yvonnelangelaan.nl

Ook vragen of klachten over ons privacy beleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden. Yvonne Langelaan handelt ten allen tijde in naleving van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze bemiddeling en zes maanden daarna, of zolang de wet het eist. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstreken aan derden

Wij geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijziging in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U hebt de volgende rechten:
Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
Het laten corrigeren van fouten.
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
Intrekken van toestemming.
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

1 maart 2024