Cookiebeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.yvonnelangelaan.nl verder aangeduid als Yvonne Langelaan.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je inschrijft voor onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.
De persoonsgegevens worden 20 jaar bewaard en de inschrijfgegevens voor deelname en/of reservering worden 7 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens

Yvonne Langelaan legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen of opleiding of een andere met jou gesloten overeenkomst zoals het gebruik van ruimtes en faciliteiten of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten en diensten. Daarnaast houden wij je met gebruik van deze gegevens graag op de hoogte van nieuws met betrekking tot onze activiteiten in de vorm van een nieuwsbrief. Mocht je niet op de hoogte gehouden willen worden van ons nieuws? Meld je dan af voor onze uitingen via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Aanmeldingen of reserveringen

Als je je inschrijft voor deelname- en/of een reserveringsformulier invult, verstuur je jouw persoonsgegevens via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien. Persoonlijke informatie die in het kader van training of opleiding aan het centrum wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer of opleider. Wij bewaren een kopie van het ingevulde aanvraagformulier maximaal 7 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door.

Verstrekken aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Onze website gebruikt functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Onze cookies zijn functioneel en dat wil zeggen dat ze alleen worden geplaatst om de goede werking van de site mogelijk te maken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring, cookiebeleid en werkwijze

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring, cookiebeleid en werkwijze aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

U hebt de volgende rechten:
Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
Het laten corrigeren van fouten.
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
Intrekken van toestemming.
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven:

E-mail:
info@yvonnelangelaan.nl

Post:
Bewustzijnscentrum Bala
T.a.v. Yvonne Langelaan
Trompstraat 1
1271 SX Huizen

Ook vragen of klachten over ons privacy beleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden. Yvonne Langelaan handelt ten allen tijde in naleving van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Slotbepalingen

Yvonne Langelaan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy- en cookiebeleid. Door gebruik te maken van de website Yvonne Langelaan geef je aan ons privacy- en cookiebeleid te accepteren.

29 maart 2021